Aanmelding en opstart

Je meldt je aan via de website of de telefoon. Vervolgens nodig ik jullie,de ouders uit op een intakegesprek. Tijdens dit persoonlijk gesprek tracht ik een globaal beeld van de psychomotorische ontwikkeling van je kind te krijgen. We beslissen dan samen of psychomotorische therapie wenselijk is. Bij opstart van behandeling doe ik een psychomotorisch onderzoek op basis van gestandaardiseerde en genormeerde tests. Bij aanvang van het onderzoek is er een voorschrift nodig van de huisarts. De resultaten worden nadien samengevat en uitgeschreven in een begrijpbaar en gestructureerd verslag dat tijdens een adviesgesprek met jullie wordt besproken.  Met het verslag van deze testen (het bilan) ga je naar de kinderarts zodat die een voorschrift voor psychomotoriek onder Fb pathologie kan schrijven. Alle nodige documenten worden aan mij terugbezorgd. Ik bezorg het dossier voor terugbetaling aan de mutualiteit zodat terugbetaling kan goedgekeurd worden. Tijdens de sessies houden we je op de hoogte van de vorderingen die je kind maakt. Na ongeveer zes maanden wordt er ook een evolutieonderzoek gepland.