Begeleiding

Meestal vindt de individuele psychomotorische sessie 1 à 2 keer per week plaats, afhankelijk van de problemen en het voorschrift van de arts. Psychomotorische therapie richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel. Het gaat niet enkel om de revalidatie van de fijne en grote motorische vaardigheden, maar ook om de sociale en cognitieve aspecten. Met name ook om de werkhouding, planning en organisatie, aandacht en concentratie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, schrijfmotoriek, positief zelfbeeld… Ik geef ook tips mee aan jullie voor thuis of aan leerkrachten in functie van het klasgebeuren. Indien nodig wordt er ook gezocht naar hulpmiddelen (schrijfhulpmiddelen, typles, aanpassingen in de klas…). Ik opteer voor transparante communicatie met alle betrokken partijen (school, CLB, collega hulpverleners, pediater, huisarts..). Indien er nood is aan overleg over de vorderingen van je kind, dit met school of andere betrokken partijen, dan gaan we daar graag op in.